Bli medlem i De Bacchanaliska Svingarna (DBS)

och spela härliga golfrundor med Bröderna.

Se information i bilaga: Inbjudan till DBS 2023

Med Broderliga Hälsningar

Urban Rönnerdahl

Ordf i DBS