BELLMANGUDSTJÄNST I STORKYRKAN

Bellmansällskapet, Par Bricole, Stockholms-Gillet och Svenska Kyrkan
anordnar i samarbete en gudstjänst så som Bellman hörde den.

 

Officianter är Domkyrkokaplan Kristina Ljunggren och
Par Bricoles Storprelat Lars Christiansen

 

Gudstjänsten kommer att hållas enligt Den svenska mässan från 1693,
det vill säga såsom Bellman hörde den på sin tid, fast något nedkortad.

Vi kommer att sjunga Bellmans psalm ”Fader, omsorg hav om mig”.
Även annan Bellmanmusik kommer att framföras, bland annat spelar
domkyrkoorganisten Mattias Wager Otto Olssons ett Bellmanpotpurri
på orgel. Den Bacchanaliska kören I det lysande sällskapet
Par Bricole under ledning av Ian Plaude medverkar.

Övriga medverkande är Hans Gentzel, Par Bricole och Olof Holm, Bellmanssällskapet.

Välkomna!