Information från de Högste Styrande om Covid-19, Barbaradagen 2021 (2021-11-19)

Käre Bröder, Som ni alla hört, envisas pandemin med att fortsätta visa sitt fula tryne. Vid en pressträff i onsdags meddelade socialminister Lena Hallengren (S) att Folkhälsomyndigheten har begärt att krav på vaccinbevis ska införas i Sverige från och med den 1 december. Smittspridningen ökar igen på många håll i Europa. I Sverige har vi ännu inte sett den ökningen, men vi behöver ha beredskap för det här också, säger Hallengren. Vaccinationsbevisen ska gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer inomhus. FHM vill inskärpa tonen, framför allt mot ovaccinerade att de ser till att de inte är i miljöer där det är risk för trängsel. Omfattas PB av restriktionerna? Par Bricoles sammankomster utgör inte formellt allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, men vi har hittills av försiktighetsskäl anpassat vår tillämpning till myndigheternas rekommendationer och till de regler som aktuell restaurang har tillämpat. I dagsläget avser vi därför inte att begränsa kommande sammankomster. Detta kan dock komma att ändras beroende på hur situationen utvecklar sig. DHS har tidigare uttalat att endast Bröder som är fullvaccinerade (i dagsläget minst två doser) är välkomna på graderna. Vi kommer dock inte att kontrollera om så är fallet utan litar på varje Broders goda omdöme. Om Du har ett godkänt test som visat negativt svar och detta är maximalt 24 timmar gammalt då PB:s sammankomst börjar, kan Du dock komma, även om Du inte skulle vara fullvaccinerad. Kommande sammankomster • Barbaradagen 4/12, liksom grad V 30/11 och VIII 1/12 avses tills vidare genomföras • Beträffande Stora Konseljen 8/1, RGK 29/1, Vinterbalen 19/2, liksom grad II 12/3, finns i dag inte skäl att utgå från annat än att dessa evenemang kommer att genomföras. Situationen kan dock förändras [...]