Käre Bröder,

Som ni alla hört, envisas pandemin med att fortsätta visa sitt fula tryne.
Vid en pressträff i onsdags meddelade socialminister Lena Hallengren (S) att
Folkhälsomyndigheten har begärt att krav på vaccinbevis ska införas i Sverige från och med den 1
december. Smittspridningen ökar igen på många håll i Europa. I Sverige har vi ännu inte sett den
ökningen, men vi behöver ha beredskap för det här också, säger Hallengren.
Vaccinationsbevisen ska gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än
100 personer inomhus. FHM vill inskärpa tonen, framför allt mot ovaccinerade att de ser till att de
inte är i miljöer där det är risk för trängsel.

Omfattas PB av restriktionerna?

Par Bricoles sammankomster utgör inte formellt allmänna sammankomster eller offentliga
tillställningar, men vi har hittills av försiktighetsskäl anpassat vår tillämpning till myndigheternas
rekommendationer och till de regler som aktuell restaurang har tillämpat. I dagsläget avser vi därför
inte att begränsa kommande sammankomster. Detta kan dock komma att ändras beroende på hur
situationen utvecklar sig.
DHS har tidigare uttalat att endast Bröder som är fullvaccinerade (i dagsläget minst två doser) är
välkomna på graderna. Vi kommer dock inte att kontrollera om så är fallet utan litar på varje
Broders goda omdöme. Om Du har ett godkänt test som visat negativt svar och detta är maximalt 24
timmar gammalt då PB:s sammankomst börjar, kan Du dock komma, även om Du inte skulle vara
fullvaccinerad.

Kommande sammankomster

• Barbaradagen 4/12, liksom grad V 30/11 och VIII 1/12 avses tills vidare genomföras
• Beträffande Stora Konseljen 8/1, RGK 29/1, Vinterbalen 19/2, liksom grad II 12/3, finns i
dag inte skäl att utgå från annat än att dessa evenemang kommer att genomföras. Situationen
kan dock förändras längre fram.
• Någon Julgransplundring i januari kommer inte att planeras.
• När det gäller julfester och andra evenemang på Stamhuset under tiden fram till jul, gäller
alltjämt de vanliga begränsningarna för antalet personer (högst 50 personer på Vinden
respektive Riddarsalen och högst 70 personer totalt). Det är dock varje enskild grupperings
ansvar att i förekommande fall vidta eventuella åtgärder för att minska risken för smitta.

Som tidigare fortsätter vi att följa utvecklingen och återkommer med ytterligare information om och
när det blir aktuellt.

Broderliga hälsningar

Henrik Mickos Christer Alexandersson Ulf Tivéus
Stor-Mästare Deputerad Stor-Mästare Stor-Kansler

Speciellt gällande Barbaradagen

Avanmälan och återbetalning

Inför Barbaradagen 4/12 har i den inbjudan som skickats till samtliga Bröder angetts att senaste
anmälnings- och betaldatum är måndagen den 22 november. De Bröder som har anmält sig, men
som till följd av eventuell risk för smitta nu önskar att avanmäla sig, kan göra detta genom att
skicka ett mail till Kansliet på e-postadress sthlm@parbricole.se senast onsdagen den 24 november
och att samtidigt ange det bank- eller plusgirokonto dit man önskar att få eventuellt inbetald
måltidsavgift återbetald. Observera alltså att eventuell avanmälan som inkommer efter detta datum
kommer inte att vara skäl för befrielse av betalningsskyldighet, oavsett om inbetalning har gjorts
eller inte.