Möt de Bacchanaliska Lekarne 2020
18 mars, PB Pub
23 april, PB Pub
17 september, PB Pub
14 oktober, PB Pub
17 november, PB Pub

Medlemmar i PB och i Föreningen PB:s Vänner har tillgång till framträdanden med Bröder ur DBL.