Möt de Bacchanaliska Lekarne 2022

17 november, PB Pub
8 december, PB Pub

Bacchanaliska Lekarne 2023

16 februari, PB Pub
15 mars, PB Pub
18 april, PB Pub
16 maj, PB Pub

Medlemmar i PB och i Föreningen PB:s Vänner har tillgång till framträdanden med Bröder ur DBL.