Att C.M. Bellman är känd även utanför vårt lands gränser visste vi väl till en del. Men att entusiasmen bland hans vänner i Tyskland är så här stor kunde vi inte ana. 31 medlemmar från det drygt 80-hövdade sällskapet kom i år för att fira Bellmandagen tillsammans med oss Bröder och Systrar i PB. Många av dem besökte oss för andra eller tredje gången. Så PB:s rykte på kontinenten måste alltså vara gott.

Deras besök inleddes med en guidad vandring från Maria Kyrka runt i Bellmans barndomskvarter och till Urvädersgränd. Väl inne i Bellmanhuset bjöds på en kort föreläsning om husets historia och dess ägare, d.v.s. Par Bricole, för dem som ville. De övriga blev i Riddarsalen uppvärmda av såväl översatta epistlar som andra muntra, mer äkttyska sånger.

VidKlaraKyrka700

Fortsättningen på vinden blev precis så minnesvärd som man kunde förvänta. Sånger och tal både på tyska, engelska och svenska blandades med en översvallande Gemütlichkeit som förstärktes med kylda druvors saft. Högstämt var det absolut inte, men desto mer av hög stämning.

Firade Bellman 275 med Par Bricole

Bellmandagen började som bekant under eftermiddagen i Kungsträdgården och fortsatte under sedvanligt högtidliga former ute vid Bellmansro och bysten. Vid det följande måltidskalaset på Hasselbacken blandades tyskar och svenskar vid borden. Blandade gjorde även vår Stormästare, som i sitt tal simultantolkade sig själv på ett mycket eget och klart oförglömligt sätt, till de tyskspråkiga gästernas förnöjelse – och stundtals stora förvåning.

Klaus-Rüdiger Utschick: Bellman par bricole

Tyska Bellmansälsskapets ordförande Klaus-Rüdiger Utschick som också deltog bland årets långväga Bellmanfirare i Stockholm har översatt och givit ut en stor mängd av Bellmans verk på tyska. Eftersom han under sitt arbete haft en hel del kontakter även bland våra Bröder, kom det sig att han bland sina översättningar valde ut ett antal verk där uttrycket par bricole förekommer – såväl med vårt Sällskaps namn, Par Bricole, som i betydelsen ”av en tillfällighet”, par bricole. Alla dikterna och visorna är känsligt översatta och publicerade mitt emot varandra på respektive uppslag. Boken finns f.n. inte till försäljning, men kan läsas i PDF-format här (genom att klicka på flaggan uppe till höger kommer du till den tyska delen av författarens sidor med övriga Bellmanöversättningar).

Mats Hayens Bellmantal översätts

Mats Hayens Bellmantal uppskattades mycket bland de av våra tyska vänner som behärskar svenska. Därför har Klaus-Rüdiger Utschick lovat återkomma med en översättning av talet till tyska.

Bellmanparbricole700