Käre Bröder i Moderlogen, Sedan vårt senaste meddelande i torsdags har regering och myndigheter ytterligare skärpt sina rekommendationer avseende förhållningssätt till Corona. Vi ser det därför som angeläget att också Par Bricole tar sitt ansvar för att inte i onödan riskera ytterligare smittspridning till utsatta grupper, såväl bland Bröderna, som i samhället i övrigt, liksom att inte heller skapa onödig oro. Vi har tidigare i dag meddelat de Styrande i Dotterlogerna (liksom Recipiender och övrige Bröder RSK i Moderlogen att RSK, som planerats till den 4 april, nu senarelagts till slutet av hösten. Vissa Talang- och aktivitetsgrupper har också med kort varsel ställt in evenemang denna vecka. Vi har nu även beslutat att ställa in Moderlogens samtliga allmänna aktiviteter under våren. Det gäller bl.a. alla grader under våren, Vårhögtidsdagen, Stora Rådet, Talang- och aktivitetsgruppers fester, Den Bacchanaliska Akademien, Kulturaftnar, liksom publika visningar, etc. Beslutet gäller omedelbart och tills vidare, preliminärt fram till midsommar. När situationen väsentligt förbättras kan dock verksamheten återupptas. Vi kommer att återkomma med ny information senast den 30 april. Vår intention är att genomföra de nu inställda aktiviteterna senare under året. När det gäller mindre aktiviteter inom enskilda grupper, såsom exempelvis styrelsemöten eller liknande, kan respektive grupp dock välja att fortsätta med sådana aktiviteter, givet att man iakttar de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderat, se bl.a. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/. Kansliet har som vanligt telefontid tisdagar och torsdagar kl. 10-12 och kan svara på frågor. Det går även bra att maila Kansliet på sthlm@parbricole.se. Med Bricolistisk Hälsning!

Henrik Mickos Christer Alexandersson Ulf Tivéus
Stor-Mästare Deputerad Stor-Mästare Stor-Kansler

gm A. Elerud 2020-03-19