De Styrande har beslutat att Moderlogen fr o m den 1 juli och tills vidare genomföra alla evenemang i Moderlogen utan restriktioner gällande Covid.
DHS kommer dock att fortsätta följa händelseutvecklingen rörande Covid och vid behov meddela förändringar av ovannämnda beslut.

Jan Arpi
Storkansler