Par Bricoles Moderloge öppnade nyligen den här sidan. Därmed har fyra av Sällskapets sju loger nu sin egen publika webbplats på samma ”plattform”.

Utvecklingsarbetet fortsätter, både i de loger som publicerat sin nya sajt och hos dem som ännu inte gjort det. Vi strävar efter en gemensam design med vissa särskiljande drag för respektive loge. En extern besökare ska uppleva våra sidor som en webbplats för hela Par Bricole. Bröder i hela riket, såväl som allmänheten, ska enkelt kunna navigera mellan logerna och olika grenar av vår verksamhet.

Under sin första månad hade Moderlogens nya sida drygt tusen unika besökare. De kommentarer vi hittills fått under rubriken ”SYNPUNKTER PÅ VÅR NYA WEBBPLATS?” har glädjande nog varit både positiva och konstruktiva – och bidragit till sidans vidare utveckling. Ge oss gärna din feedback via det kontaktformulär du finner på ovan beskrivna plats.

Varje loge sin egen www-adress
Kraven på tidsenliga hemsidor som administreras lokalt och anpassas till logernas respektive upptagningsområden har bland annat resulterat i egna direkta webbadresser: t ex boras.parbricole.se.

Att adressen parbricole.se nu leder till Sällskapets Moderloge är lätt att förstå. Här finns vår högsta ledning och centrala verksamhet. Men det var också här som Bröderna Olof Kexél, Carl Michael Bellman och Carl Israel Hallman med flera lade grunden till det Lysande Sällskapet Par Bricole under 1700-talets andra hälft.

Den gemensamma historik som i förekommande fall skulle ha publicerats på en eventuell ”portal” är helt enkelt Moderlogens. Dotterlogernas unika rötter och särdrag kan heller inte beskrivas bättre än på just deras respektive lokala hemsida – ett klick från www.parbricole.se.

Par Bricoles Medlemssidor
Par Bricole har länge haft en publik hemsida kopplad till vårt system för medlemsadministration. Denna ”öppna del” av vår gamla webbplats ersätts nu av nya loge-baserade hemsidor, medan de lösenordsskyddade medlemssidorna är tillgängliga, med samma inloggning som tidigare – nu under rubriken ”Medlemsinloggning” här ovan.

Par Bricoles rötter i 1700-talets ordensväsende betyder givetvis att vi har sådant som enbart meddelas oss Bröder emellan. Men kravet på inloggning förklaras också av medlemsregistrets skydd enligt Personuppgiftlagen.

På medlemssidorna kan Bröderna bland mycket annat finna bilder från våra sammankomster, söka information om kommande ordensaktiviteter och nå vårt medlemsregister – t ex för att själva uppdatera sina egna uppgifter.

Mycket välkommen till Par Bricoles nya hemsidor! Hjälp oss gärna att utveckla dem vidare!

/Par Bricole, Moderlogens Ordens Informationscollegium