Född 1842 i Stockholm, avliden 1910 i Stockholm. Den adlige Weylandt var kapten i dalregementets reserv och riddare av Svärdsorden. Han hade fungerat som Ordförande i Arbetsgraderna och varit deputerad Stormästare när han år 1909 tillträdde som sällskapets Stormästare.

Döden ryckte emellertid bort honom ett halvår senare. Under hans korta ämbetstid hann man med att hålla en parentation över framlidne Oscar II samt välkomna Kronprins Gustaf Adolf såsom Hedersledamot i Orden.