Född 1919 i Stockholm. Död 2000 i Stockholm. Han examinerades 1940 från högre linjen vid Stockholms Handelsgymnasium/Frans Schartaus Handelsinstitut och gick vidare som tjänsteman i kolimportföretaget Carl Folke & Co. När bolaget 1971 uppgick i BP innehade han en direktörsbefattning där tills han 1974 lämnade denna bana för att starta egen konsultverksamhet inom marknadsföring och företagsledning. I den under oljekrisen 1974 tillsatta clearingnämnden tjänstgjorde han som expert och vice kanslichef.

Hans Kjellgren invaldes i Par Bricole 1947 och utmärkte sig snabbt som en av de stora talangerna bland de yngre, särskilt på scen och i talekonst. Han både skrev och framförde spexkupletter. Han påbörjade 1964 en framgångsrik tid som ordförande i arbetsgraderna och blev året därpå den dittills yngste riddaren av svarta korset i sällskapets historia. Han hann också verka som Storkansler och Deputerad Stormästare innan han 1975 blev Stormästare, ett ämbete han innehade i tjugo år.