Född 1753 i Stockholm, avliden 1827 i Stockholm. Som son till en från Westphalen inflyttad vinhandlare valde Nescher att 1776 öppna en egen vinkällare, kallad Gripen, på Drottninggatan. Han blev 1781 inspektor vid vinproberingen samt erhöll 1792 överinspektors titel.

När Par Bricole grundades var det därför inte långsökt att inkludera denne man i sällskapet och tilldela honom ämbetet Providör. 1784 fortsatte han sin bricolistiska bana som skattmästare, 1786 avancerade han till Generalskattmästare och fick successivt alltmer inflytande tills han 1813 blev Stormästare. Som sådan blev han diktatorisk och omgav sig med ett kotteri ja-sägare, vilket ledde till en konflikt inom Orden som ihågkommits som Nescherska striden.

Utkomsten av striden var att han 1820 fick avgå som Stormästare. Detta till trots blev hans eftermäle tämligen gott; han var ihågkommen av bröderna för oöverträffad arbetskapacitet och hans egenhändigt skrivna akter, väl arkiverade av honom själv, har kommit till stor nytta för senare generationers Bricolister. Utöver sin verksamhet som överinspektor och som bricolist var Nescher känd som nitisk samlare av böcker, handskrifter, mynt och graverade porträtt.