Född 1776, avliden 1840. Ursprungligen bar han namnet Robsahm men adlades vid Karl XIV Johans kröning 1818. Sprungen ur en släkt inom bruksindustrin med det egna bruket Vissbo kom han att småningom utses till president i Bergskollegium. Han var bärare av Kungl. Nordstjärnan.

Han inskrevs i Par Bricole 1799 och fungerade som bland annat Ordförande i Arbetsgraderna, Storsekreterare och Storkansler. Lika flitig var han att tacka nej till ämbeten men tog likafullt över Stormästarämbetet för ett par månader 1832 innan han flyttade för gott från Stockholm.

Han deltog aktivt i kampen mot den diktatoriske Stormästaren Nescher och hans kotteris järngrepp över Ordens järnålder, och flera har påtalat ironin i att denne en gång revolutionäre gestalt kom att bli adelsman. Han var ihågkommen bland bröderna för sitt hurtiga umgängessätt och en medryckande förmåga att berätta roliga historier.