Född 1896 i Stockholm. Avliden 1978 i Stockholm. Som 19-åring gjorde han sin entré i bankvärlden och blev snart ordförande i Stockholms Bankmannaförening. 1928 utsågs han till verkställande direktör för Tomträttskassan, där han blev kvar till 1945, varefter han verkade som kassadirektör i Försäkringsanstalten Folket- Samarbete. 1955 övergick han till privat konsultverksamhet i byggplanerings- och stadsplanefrågor.

Vid sidan av denna karriär ägnade han mycket energi åt ideella sammanslutningar. Han var engagerad i Stockholms skönhetsråd, i länets kulturminnesråd, i Samfundet S:t Erik, i Konstnärernas Vänner och i Sällskapet Bellmans Minne.

Anno 1925 var det dags att träda in i Bricoleriet. I Par Bricole axlade han otaliga ämbeten under en fyra decennier lång epok: ordförande i Den Bacchanaliska Körens styrelse, ceremonimästare och ordförande i Arbetsgraderna, storceremonimästare och ordförande i Byggnadsföreningens styrelse. I ett decennium hade han tillhört De Styrande när han 1967 slutligen krönte detta omfattande verk, allting utfört ytterst samvetsGrant, såsom Ordens Stormästare. I denna roll, som i de övriga, utmärkte han sig som en organisatör och reformator. 1970 avgick han som Stormästare för att, som han sade, bereda plats åt yngre krafter.