Född 1941 i Stockholm. Åke Pilotti disputerade 1971 vid institutionen för organisk kemi vid Stockholms universitet och blev 1999 professor. Han engagerade sig tidigt i studentlivet, först i den naturvetenskapliga föreningen. Under studentåren och även senare var han en återkommande centralfigur i naturvetarnas årliga spex.

Åke Pilotti (känd under smeknamnet Pino) utsågs i början av nittiotalet av de naturvetenskapliga studenterna till fakultetens bästa lärare. Han är sedan 1969 medlem av Par Bricole och engagerades omgående i Den Bacchanaliska Theatern. Idag är han teaterns centralgestalt.

Han har också uppburit bland annat ämbetena Generalceremonimästare, Storceremonimästare och Deputerad Stormästare. Åke Pilotti installerades den 1 december 2007 som sällskapets Stormästare.