Hur ska vår gemensamma kommunikation stötta Par Bricole som helhet var huvudfrågan när OIC-Riks sammanträdde i Moderlogen den 21-22 september. Mötet genomfördes i traditionell anda. På fredagen anslöt Bröder från andra loger för att tillsammans med Moderlogens OIC-representanter avnjuta en middag på Stamhuset under Klubbmästare Fredrik Bäcks trakterande hand.

På lördagen genomfördes mötet och bland de ämnen som diskuterades var gemensamma lagringslösningar för alla Logers Ordensfotografer, gemensamma arbetsverktyg för hela OIC-Riks, redaktionellt samarbete mellan Logerna, tekniska frågor för den gemensamma webblösningen pb.se och mycket mer.

Vår vänförening De Baccanaliska Lyrorna hade i Eva Winther en representant under delar av mötet för att diskutera hur vi kan samverka för att öka intresset för deras verksamhet.

OIC-mötet avslutades med att DHS med Stor-Mästaren Henrik Mickos och Stor-Kanslären Ulf Tivéus bjöd på en njutbar lunch. Här togs traktöransvaret hand om av Anders Holm. Mats Hayen gav i en lysande historisk tillbakablick grunden för Par Bricoles tillblivelse med parentationen av Gottfried Sackenhielm.

Efter lunchen bytte Bröderna om till tredje gradens Kapitel. Det vill säga alla utom Stor-Kanslären som redan skött om den saken före lunch och var den mest eleganta av samtliga närvarande Bröder. I alla fall fram till det att OIC-Bröderna återsamlades på Piperska Muren inför Graden.

Varför OIC
För att skapa en samsyn på vår verksamhet, i smått och i stort, pågår hela tiden ett fruktbart utbyte mellan Par Bricoles olika talang- och förvaltningsgrupper. Det gäller också Ordens Informations Collegium.

Alla Loger inom Par Bricole, Moderlogen och Dotterlogerna har ett gemensamt intresse att stärka varumärket Par Bricole och därför träffas OIM och OWM två gånger per år för att utveckla såväl respektive Loges kommunikativa insatser som vår gemensamma externa och interna kommunikation.

Text: Patrik Syrén, OIM ML, OIC
Foto: Anders Elerud

Bildtext
Deltagande bröder från Malmö Par Bricole OWM Bjarne Bülow, Från Jönköping Par Bricole OIM Arne Levén och OWM Karl Hammar, från Göta Par Bricole OIM Johan Wendels, från Borås Par Bricole OIM Christian Alcénius samt från Moderlogen OIM Patrik Syrén, ORed Michael Masoliver, OBR Anders Elerud och vOIM Orvar Lindbäck.