Med anledning av 275-årsjubiléet av Carl Michael Bellmans födelsedag den 4 februari finns skaldens samlade verk äntligen tillgängliga på nätet. Bakom initiativet står bland annat Bellmanssällskapet och PB-Brodern Carl Håkan Essmar.

År 2003 släppte Bellmanssällskapet den tjugonde och sista delen i den så kallade standardupplagan av Bellmans samlade skrifter. Därmed blev för första gången skaldens hela kända produktion tillgänglig för en bredare allmänhet.

Nu tar sällskapet ännu ett rejält kliv för att göra skaldens 82 epistlar, 65 sånger och uppemot 2 000 övriga verk mer tillgängliga för allmänheten. Eller som Bellmanssällskapets ordförande Anita Ankarcrona uttrycker det:
– Vi är övertygade om att den nya tillgängligheten kommer att driva intresset för Bellman och hans unika livsgärning.

Själva digitaliseringen av skrifterna har skett i London och i huvudsak finansierats med ekonomiska bidrag från fonder, berättar PB-Brodern Carl Håkan Essmar, som är webbansvarig hos Bellmanssällskapet och har lett projektet tillsammans med webbredaktören Jennie Nell.

Lite förenklat har det gått till så att varje uppslag har fotograferats, OCR-lästs och sedan anpassats för att visas i en så kallad flipbook. Från och med onsdagen den 4 februari kommer alltsammans att vara både sökbart och nedladdningsbart via länken samladeverk.bellman.org.

Det innebär att du kan läsa texterna från pärm till pärm och dessutom ta del av de omfattande vetenskapliga kommentarerna som sätter in diktningen i sitt sammanhang. Det innebär också att du kan söka i registerfunktonen för att snabbt hitta specifika platser, egennamn eller inledningar på exempelvis visor och epistlar. På sikt ska det också bli möjligt att söka enstaka ord, så kallad konkordans.

En av de tuffaste utmaningarna under arbetets gång har varit att reda ut de upphovsrättsliga frågorna och få loss rättigheterna för de utförliga vetenskapliga kommentarerna (Bellmans texter är däremot fria att använda).

Ett otroligt stort och drygt arbete, där bland andra PB-Brodern Henrik Mickos och övriga i Bellmanssällskapets styrelse har varit engagerade, berättar Carl Håkan Essmar, som nu hoppas att den ökade tillgängligheten ska leda till att fler tar chansen att fördjupa sin förståelse för Bellmans verk.

– Visserligen kan du uppskatta Bellmans diktning även om du saknar referensramarna. Texten och musiken talar ändå till dig som lyssnare. Men om du dessutom känner till kontexten så fördjupas förståelsen för var det hela handlar om.

Michael Masoliver

 

På bilden ser vi Br Carl Håkan (tillika Bellmansällskapets webmaster) på Bellmanhusets vind med sin cister – en trogen kopia av Br Carl Michaels instrument som visas i vårt museum. Foto: Janne Skårstedt