Onsdagen den 20 januari bjöd Arbetsgraderna in till årets upplaga av Moderlogens så kallade NOIWAK-träff, som ger nyantagna Bröder möjlighet att bekanta sig närmare med Sällskapet och dess verksamhet under en trevlig kväll på Stamhuset.

Ett 20-tal nyantagna Bröder hörsammade kallelsen till 2016 års NOIWAK-träff, som vände sig till samtliga Nitiske och i Wingården Arbetsamme Kommendörer som antagits till Sällskapet under föregående år.

Bakom initiativet står Arbetsgraderna, som kvällen till ära representerades av Ordförande Hans Westberg, Ceremonimästare Magnus Ljungkvist, Ordningsman John Josefson, Ordens-Historion Mats Hayen och Protonotarie Carl-Johan Uddenberg.

På plats i Stamhuset fanns också SM Pino Pilotti, SK Nils B Ericsson, DSM Henrik Mickos samt representanter för Moderlogens talang- och förvaltningsgrupper.

Kvällen inleddes i Riddarsalen med en kortare introduktion ledd av Br Magnus Ljungkvist och en informativ presentation av PB och dess historia av Br John Josefson. Därefter följde en förnämlig måltid i sann bricolistisk anda uppe på Stamhusets vind med sill, ärtsoppa och tillhörande drycker samt underhållning av Brr Torbjörn Reimer och Björn Häggqvist.

Under kvällen tog också representanter för Moderlogens verksamheter tillfället i akt att rekrytera nya förmågor bland de nyantagna Bröderna. På plats vid middagen fanns ett antal Brr Ordföranden, som Sören Sunmo (Kören DBK), Christer Alexandersson (Musiken DBM), Ulf Tivéus (Teatern DBT), Janne Skårstedt (Lekarne DBL), Patrik Syrén (OIC) och Örjan Thönners (Idé och Vision).

På plats vid middagen fanns också Brr Niclas Wallin (Ciceronerna), Hans Alexius (Traktörerna PBT) samt Carl-Johan Uddenberg, som förutom att vara Protonotarie i Arbetsgraderna också innehar titeln Ordensordonnatör.

För den förnämliga måltiden stod Providörerna Hans Alexius och Roberth Malmgren.

Årets NOIWAK-träff blev en trivsam kväll med många glada skratt, trevlig underhållning och en och annan dryckesvisa. Glädjande nog visade också de församlade Bröderna ett stort intresse för att engagera sig i Moderlogens talang- och förvaltningsgrupper.

Text: Michael Masoliver
Foto: Janne Skårstedt