Bilden ovan:  GCM Göran Roempke hyllar Mårten Gås tillsammans med Göta PB:s Kör.  Foto: Martin Mann.

3 gåsamiddagar och VI:e Grader hann Bröderna Magnus Iversen och John Josefson från Moderlogen med på lika många dagar. Vi träffade dem på kvällen dag tre, efter den högtidliga parentrationen i Jakobs kyrka och Grad VI i Spegelsalen på Grand Hotel – inför gåsakalaset i Grands Vinterträdgård. De föreföll båda vara vid utmärkt vigör trots sin ansenliga turné. De talade entusiastiskt om resan som hade börjat under fredagen med Malmö PB som första etappmål. Dagen därpå gästade de vårt Sällskaps största och äldsta Dotterloge, Göta PB för att under söndagen delta i hela den egna logens program.

– Det är oftast marginella skillnader mellan vad som sägs under gradrivningarna, men respektive lokal har egna förutsättningar och ställer olika krav på Ämbetsmännens arbete i logen. I Malmö genomfördes t.ex. i detta fall själva parentrationen en annan dag. I Göta PB ligger den efter invigningskapitlet och i Moderlogen inleds högtidligheterna med parentrationen, förklarade de.

På frågan om Bröder Iversen och Josefson nu tröttnat på gåsakalas fick vi ett samstämmigt nekande svar. Det finns härliga nyansskillnader mellan måltiderna försäkrar de. För att inte tala om stämningen runt borden! I år hade Bröderna i Göta PB sina Kärälskeliga med under gåsagillet och det skapar förstås en speciell atmosfär.

Nätverkande och utvecklande att besöka Bröder i andra loger
Att resa runt till PB:s olika loger är något de båda varmt anbefaller. Dels blir man alltid väl mottagen och dels är det intressant och spännande att se andra vyer än de egna. Vi har knutit nya vänskapsband och dunkat flera gamla bekanta i ryggen under resan, försäkrar de. Här avbröts vårt samtal av att musiken spelade upp i Vinterträdgården och våra båda resenärer hade att inta sina platser för helgens tredje gåsamiddag. Klang!

Br John Josefson (t.h.) bland Bröderna i Malmö. Foto: Bill Hansen.

Brr  Niels Homann och Lennart Bendz, Malmö PB med gästande Br John Josefson. Foto: Bill Hansen.

T.v.: Brr John Josefson och Magnus Iversen på Grand i Stockholm. Foto: Gabriel Anderbjörk. T.h. Br Iversen tacktalar på Valand. Foto: Martin Mann.

T.v.: Brr John Josefson och Magnus Iversen på Grand i Stockholm. Foto: Gabriel Anderbjörk.
T.h. Br Iversen tacktalar hos Göta PB på Valand. Foto: Martin Mann.