Grad X, Konung Gustaf Vasas Riddaregrad
Fredagen 8 april 2022, å Stamhuset & Sällskapet.
(Anmälan görs via Medlemssystemet).