De Styrandes uppdatering av Coronaläget och kommande grader – Oktober 2021

Käre Bröder,

När detta skrivs, onsdagen 29/9, har som ni vet nu steg 4 i regeringens avvecklingsplan tagits. Det innebär att nästan alla coronarestriktioner har tagits bort.

Det gäller bl.a. deltagartaken vid allmänna och privata sammankomster, liksom restriktioner på serveringar, som storlek på sällskap och avstånd mellan dem. Restaurangerna ska inte heller behöva ha begränsade öppettider. Vidare tas Folkhälsomyndighetens (FHM) råd om att arbeta hemifrån bort. Det ska bli en successiv återgång till jobbet. Enligt FHM kan de som är vaccinerade nu i princip leva som vanligt.

 

Även om de stora samhällsrestriktionerna nu lyfts, så kvarstår FHM:s rekommendationer och allmänna råd som riktar sig till alla, bl.a. att stanna hemma om man har symptom och testa sig. FHM har också beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Det blir en tydlig begränsning för ovaccinerade personer eftersom de löper en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. De kan smitta både de ovaccinerade och de vaccinerade eftersom inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd enligt Johan Carlson, generaldirektör på FHM.

De Styrandes uppdatering av Coronaläget och kommande grader – Oktober 2021

Till toppen