Ur MODERLOGENS VERKSAMHETSKALENDER  2020

Med anledning av spridningen av Covid-19

Som tidigare informerats om har DHS beslutat att ställa in Moderlogens samtliga allmänna aktiviteter under våren. Beslutet gäller preliminärt fram till midsommar. När situationen väsentligt förbättras kan dock verksamheten återupptas. DHS kommer att återkomma med ny information senast den 30 april. Intentionen är att genomföra de nu inställda aktiviteterna senare under året.

26 juli  Bellmandagen

8 september  Ämbetsmannaträff
19 september  Grad III

3 oktober  Grad IX
10 oktober  Grad I