Moderlogens ”Bacchanaliska Lekare” bjöd på två unika konsertkvällar den 18 och 19 november. När talanggruppens producent Torbjörn Reimer aviserade temat Litterära Visor för Bröderna var det inte mindre än 16 av dem som direkt anmälde sitt intresse för att medverka. Resultatet blev två unika program med sammanlagt 19 medverkande i 48 nummer, varav 21 med dikter tonsatta av de medverkande!
Så här sammanfattade en av konsertbesökarna sin upplevelse av den andra programkvällen:

Festligt, fullsatt och fagert!
De Bachanaliska Lekarne serverade litterära visor på Stamhusvinden inför en 50-hövdad publik. Nåja, kanske var vi av brandsäkerhetsskäl något färre, men några tomma stolar fanns där inte. Efter välkomnande och introduktioner av Torbjörn Reimer presenterades tonsatta verk av Karlfeldt, Heidenstam, Ferlin, Fröding i okomplicerad mix med Albert Engström, Levi Rickson och Pelle Näver av Lekarbröderna Lars-Anders Johansson, Jan Ruding, Janne Skårstedt, Ulf-Johan Tempelman och Kjell Hammarström. Dessutom en trio med Gert Sjögren, Torbjörn & Fritjof Palm samt en av initiativtagarna och grundarna till DBL, nämligen Ove Engström (som i ett extranummer avrundade med sin egen komposition – Lekarnes kultsång – ”Den Sjungande Trubaduren”). Allt detta smakfull inramat av Vindens takstolar och ett glas vin!

Stämningen i pausen var omisskännlig. En succékväll där kända och okända verk varvades på ett lekfullt vis av tonsäkra röster och flinka fingrar över greppbrädorna. Vi besökare längtar nu till att åter fylkas vid nästkommande musikaliska högtid!

Medverkande den första programkvällen var: Staffan Wikström, Sune Bohlin, Sven Olofsson/Torbjörn Reimer, Pierre Ström, Hans Wilhelm Löwgren, Markus Hultqvist och Gunnar Ekman med trion Vandringsmän.


Konsertrepertoaren18-19nov2015