En god och trevlig julhelg tillönskar vi dig käre Bror och alla andra besökare på hemsidan för Sällskapet Par Bricole.

Henrik Mickos, Stor-Mästare (mitten)
Christer Alexandersson, Deputerande Stor-Mästare (t.v.)
Ulf Tivéus, Stor-Kansler (t.h.)

 

 

 

Text och bild:
Anders Elerud, Ordens-Bildredaktör
anders@elerud.eu