Idag startade renoveringsarbetet av fonden i riddarsalen på Urvädersgränd!

Fonden från 40-talet håller ett relativt bra skick trots sin ålder, men det finns en del lösa flagor och avsaknad av färg här och där. Dessutom finns det en hel del smuts som tär på målningen, bl.a. från luftsventilerna, och som nu ska tas bort.

Det är ett pillrigt jobb där lösa flagor ska limmas och rätt sorts färger ska användas för ifyllnad och förbättringar, samtidigt som smuts ska avlägsnas utan att underliggande färger försämras eller skadas.

Det är den skickliga och mycket erfarna konservatorn Anna Nilsson som sköter renoveringen. Anna är också delaktig i pågående renoveringsarbete på Rosenbad och har bland mycket annat tidigare också arbetat med restaureringsarbetet i Seglora kyrka på Skansen.

Hustomten emeritus Staffan Larsson håller ställningen.

Även om det inte är Giotto eller Michelangelo som smyckat vår högtidssals södra vägg, så är det relativt kostsamt att renovera gamla fresker. De Bacchanaliska Näktergalarne, en av våra verksamhetsgrupper bestående av ca 90 sångarglada bröder, har tillsammans samlat ihop medel och delfinansierar det behjärtansvärda projektet.

Renoveringsarbetet beräknas ta 3 – 4 dagar i anspråk om vi inte springer in i några större svårigheter eller negativa upptäckter under arbetets gång.

 

Text och foto: Anders Elerud, Ordens-Bildredaktör