Den 16 september, på dagen 95 år sedan Dan Andersson avled på ett hotell i Stockholm, gjorde en fullsatt buss med Par Bricole-bröder en upplevelseresa för att lära känna finnmarksskalden och de miljöer han levt och verkat i. Vid Smedjebacken på gränsen mot Dalarna påmindes sällskapet om Carl Michael Bellmans släktrötter. Inte så lite förenar de båda diktarna, fast århundradena skiljer dem åt.

Sällskapet gjorde ett besök på Dan Andersson-museet i Ludvika och resan fortsatte därefter till Finngammelgården i Skattlösberg där deltagarna fick uppleva en miljö med kolmila och gamla grånade byggnader som väckte den omsjungna tiden till liv. Det gjorde också Billey Shamrock från Dan Andersson-sällskapet som underhöll med sång och gitarrspel under dagen. En rundtur på grusvägarna i Grangärde gav en upplevelse av de magiska och trollska miljöer som förekommer så ofta i Dan Anderssons diktning. Höstutflykten avslutades när Dan Anderssons gravplats vid Lyvikens kyrkogård passerades på väg hem till Stockholm.

Med resan i Dan Anderssons anda knöts den historiska cirkeln. Mellan Stockholm och Dalarna och två av Sveriges mest älskade diktare. Mer om detta går att läsa i nästa nummer av Evoe, där Georg Hahne ger en upplevelserapport från resan och gör en intressant koppling mellan Carl Michael Bellman och Dan Andersson.

Foto: Georg Hahne.