De Bacchanaliska Lekarne arrangerar två konserter med temat ”Hommage à Bellman” i Bellmanhuset klockan 18 den 9 och 10 november.

Biljettpriset 130 kronor inkluderar ett glas vin, öl eller vatten. Biljettbokning sker genom att sätta in summan för antalet beställda biljetter på Par Bricoles Plusgiro 15 14 05-8 så att betalningen är bokförd senast onsdagen den 1 november. Vid betalning, ange DBL 9 eller DBL 10 plus ditt namn och din e-postadress! Max 40 publikstolar per kväll: Först till kvarn!

Broder Carl Michael och hans verk utgör alltsedan det tidiga 1800-talet en outsinlig inspirationskälla för senare generationers skalder. Många av dem har också visat detta genom dedicerade verk. Detta har De Bacchanaliska Lekarna valt att spegla i höstens konserttema: Två konserter med De Bacchanaliska Lekarne.

Torbjörn Reimer