Under 2016 års upplaga av Barbarahögtiden skedde den högtidliga Installationen av ett nytt Guvernement med Direktören och Riddaren av Svarta Korset Br Henrik Mickos som ny Stor-Mästare, Chefsjuristen och Riddaren av Svarta Korset Br Christer Alexandersson som ny Deputerad Stor-Mästare samt Skattejuristen och Riddaren av Svarta Korset Br Ulf Tivéus som ny Stor-Kanslär.

På plats i Vinterträdgården på Grand Hôtel söndagen den 4 december fanns drygt 500 församlade Bröder, av vilka närmare 150 var tillresta från PB:s Dotterloger. Som traditionen bjuder i vårt Sällskap innehöll Högtidskalaset otaliga magnifika inslag från våra talanger i Den Bacchanaliska Kören, D:o Musiken, Theatern och Lekarne.

Ett bildreportage utlovas i nästa nummer av Moderlogens medlemstidning EVOE som även publiceras på denna webbplats.

Foto: Br Nils Lundström, Ordens-Fotograf