En av flera viktiga händelser inom PB under 2017 var den högtidliga Installationen av ny DStM och ny StK i Borås Par Bricole vid sidan av StM RSK Göran Olofsson. Installationen ägde rum i samband med Grad I i Parkhallen den 14 oktober. Hans Berglund installerades som DStM och Claes Palmén installerades som StK. Under ceremonin Installerades Hans Kristianson som DStM Emeritus och Christer Ericstam som StK Emeritus.

Text: Michael Masoliver
Foto: Mattias Björlevik, Borås PB.