På initiativ av DBK:s 1:e Koralintendent Ian Plaude arrangerades ett Riksmöte för Par Bricoles samtliga körledare och dess ordförande helgen den 9-10 mars. Som värd för detta första Riksmöte stod Göta PBs Sångkör och dess ordförande Lars I Persson. På fredagen den 9 mars bevistades Grad 3 i Göta PB, som där brukar kallas för ”Körens Grad”. En oförglömlig upplevelse med mycket hög musikalisk talang.

Under lördagen den 10 mars hölls en konferens i vackra ordenshuset Valand, där man bl a gick igenom körernas organisation, ekonomi, repetitionsregler, antagningsprocedurer, rekryteringsmetoder och inte minst repertoarer. Här hade i förväg en sammanställning gjorts över samtliga sångliga inslag vid gradkapitel och andra sammankomster inom PB.

Idén till detta körmöte kom upp i samband med den stora sångarsamlingen vid Örebrologens invigning, då kören bestod av över 200 sångare. Givetvis diskuterades möjligheter till gemensamma konserter vid tillfällen framöver, då jubileum eller annat skall firas.

Sammanfattningsvis var detta första Riksmöte mycket innehållsrikt och en start för många framtida gemensamma körprojekt inom Sällskapet Par Bricole.

Sören Sunmo
O DBK

Bröderna på bilden:

Främre raden 1:e KI, fr. v: Björn Hård af Segerstad, VPB, Hans-Peter Frank, MPB, Anders Ottosson, GPB, Ian Plaude, ML, Stefan Groth, SPB, Jan Velander, ÖPB, Krister Wallin, JPB.

Mellersta raden 2:e KI, fr v: Björn Areskoug, GPB, Lars Lind, SPB, Anders Persson, ÖPB, Gunnar Kitreus, JPB.

Bakre raden KörOrdf, fr v: Göran Bejlum, VPB, Johan Sundqvist, MPB, Jörgen Hallberg, BPB, Sören Sunmo, ML, Jan Hinds (vO) ML, Anders K. Gustafsson (Musikutsk) BPB.

Saknas på bilden: Tony Thornberg, 1:e KI, BPB, Carl-Gustaf Ekström, 2:e KI, BPB, Franz Lundberg Påhlbrand, (repetitör) GPB, Lars I Persson, Kör. Ordf. GPB.

Foto: Lars I Persson, ordf Göta PB Sångarkör.