I samband med Grad 6 i Göta Par Bricole samlades Bröder och Systrar i den vackert upplysta Vasakyrkan. Den stora kyrksalen var i det i det närmaste fullsatt. Ett stort antal anhöriga hade slutit upp för att ta ett sista farväl.

Sedvanlig procession ordnades i vapenhuset. Efter svensk fana och florbehängt Riddarebanér gick dagens nyutnämnde S:t Sigfrids Riddare, följda av Bröder RSK samt Riddareofficianter och sist de tre Styrande, som alla tågade in till tonerna av Wagners ”Pilgrimskören ur Tannhäuser”. Framförd av 60 sångare, 25 musiker och Vasakyrkans mäktiga orgel med Broder Claes-Göran Lundgren vid manualerna och under Anders Ottossons ledning. De tre Styrande samt Riddarofficianter bänkades utanför altarringen, varefter de främre kyrkbänkarna fylldes med Bröder i gradordning.

Ordens Parentator Broder Lars-Eric Boreström läste upp namnen på de 15 Bröder som avlidit under året och för varje uppläst namn tände StM Torsten Leman ett ljus. I den högtidliga ceremonien och i den tystnad som rådde, kan man föreställa sig att många tankar gick till bortgångna Bröder.

Efter altartjänsten framförde orkester, orgel och kör som avslutning ”Minnesfest-Kantat” av Tobias Wilhelmi med text av August Lindh. Den börjar med en skrämmande, dånande föreställning om den mörka, intiga döden: ”Tunga klockors dånande sång genom tigande rymder går” och blir efter hand mer ljus, för att sluta i det förhoppningsfulla: ”Vaken upp! En stämma bjuder”. Solister var Per Windh, tenor och Torbjörn Tällberg Marthins, baryton. Ingen kan ha varit oberörd av denna kraftfulla föreställning.

Vid det efterföljande gåsagillet i Valand deltog cirka 400 Systrar och Bröder.