En ny bok är på gång som handlar om Stamhuset i Par Bricole – det så kallade Bellmanhuset – på Urvädersgränd 3 i Stockholm. Bellmanhuset ägs och förvaltas av Par Bricole sedan drygt 80 år .

Boken behandlar husets 300- åriga historia, alltifrån byggnadens tillkomst strax efter den stora branden i Katarina 1723 och dess fortsatta historia fram tills idag. Huset hade bevarats i stort sett oförändrat ända in på 1930-talet då ordenssällskapet Par Bricole lyckades förvärva fastigheten. I bokens inledning behandlas även Stockholms, och i synnerhet Södermalms, bebyggelse under 1700-talet.

Smakprov ur boken om Bellmanhuset

Ett kapitel handlar naturligtvis om Carl Michael Bellman med fokus på den tidsperiod då han bodde i huset, vilken för övrigt var en av hans mest produktiva perioder och det var där och då en stor del av Fredmans Epistlar kom till!

Det avslutande kapitlet handlar översiktligt om Sällskapet Par Bricole, alltifrån ordenssällskapets tillkomst 1779 med Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexél och sällskapets historia fram till idag.

Smakprov ur boken om Bellmanhuset

Bakgrunden till bokprojektet är att den tidigare broschyren om Stamhuset, som sammanställdes för snart 10 år sedan, har sålt slut och att det nu behövs något nytt att ersätta den med. Cicerongruppens styrelse bestämde sig för att istället för att göra en uppdatering av befintlig broschyr, höja ambitionsnivån med avseende till såväl innehåll som utförande, att skriva boken – Bellmanshuset. Den beräknas komma ut lagom till Bellmansdagen som Par Bricole firar i slutet av juli 2021.

För att stötta det pågående bokprojektet kan bröder inom Sällskapet Par Bricole redan nu beställa boken genom att sätta in 150,- kr på Par Bricoles Plusgiro 151405-8. Boken avhämtas på Stamhuset, vid e.v. postdistribution tillkommer porto.

Betalningen märks ”Stamhusboken”. Glöm inte att ange namn och kontaktuppgifter!
Boken har hårda pärmar i formatet 150 x 200 mm och omfattar ca. 100 sidor.

Ordföranden i Ciceron-gruppen, Kjell Lööw, kan ge ytterligare information om boken och projektet för den intresserade. kjell.loow@gmail.com

 

Text: Anders Elerud, Ordens-Bildredaktör
anders@elerud.eu