I slutet av januari samlades ett antal Bröder av fjärde Graden på arrangemanget En Durchseende Betraktelse, för att fördjupa sina kunskaper om PB och dess historia över en bit mat. Moderlogens Arbetsgrader stod bakom initiativet, som av allt att döma blir ett återkommande inslag.

De uppemot 20 Durchseende Bröder som infann sig fick uppleva en trevlig kväll med flera intressanta och lärorika föredrag, finstämda musikaliska inslag samt en ytterst välsmakande måltid.

På plats på Urvädergsränd 3 fanns också SM Pino Pilotti, DSM Henrik Mickos, SK Nils B Ericson samt representanter för Arbetsgraderna, talanggrupperna och flera av förvaltningsgrupperna.

Kvällen inleddes med en välkomstdrink i form av Bischoff, en välsmakande blandning av rött och vitt vin smaksatt med citron, socker och pomerans. Därefter följde en stunds samvaro i Riddarsalen som inleddes av Arbetsgradernas vice Ordförande Jan Arpi.

Han berättade bland annat att bakgrunden till evenemanget var att stärka delaktigheten bland Bröder som ännu inte engagerat sig i någon talang- eller förvaltningsgrupp – eller kanske inte uppmärksammat Moderlogens varierande programutbud.
– Vi har förstått att det också finns behov av att ytterligare förklara för Bröderna vad det är som händer i de fyra Arbetsgraderna och vad saker och ting egentligen betyder, konstaterade Jan Arpi.

Näste talare var vice Ceremoni-Mästare Magnus Iversen som under rubriken ”Nöjets källa och dygdens tecken” reflekterade personligt över tankar, ting och tecken i PB:s Arbetsgrader.
– Dygderna och det ordnade samhället, som väg till den förädlade människan, präglade värdegrunden i ordenssällskap som skapades på 1700-talet, konstaterade han bland annat.

Vår Ordens-Historion Mats Hayen spann vidare på temat då han berättade om ordenslivet i Stockholm vid Par Bricoles tillblivelse och gav exempel på bärande företeelser och symboler i de fyra Arbetsgraderna. För de musikaliska illustrationerna svarade Brr Carl Håkan Essmar och Christer Alexandersson.

Till tonerna av Fredmans sång nr 21 Måltidssång Så lunka vi… tågade sällskapet sedan upp till Stamhusvinden, där aftonens Providör Roberth Malmgren hade förberett en utsökt måltid, som dessutom var tematiskt uppbyggd kring våra fyra Arbetsgrader.

Under middagen läste Br Mats Hayen högt ur räkenskaperna för Barbarafesten från 1784, där det bland annat framgick att Bröder på den tiden betalade direkt till det näringsställe där man befann sig. Översatt till dagens penningvärde kunde ett Ordenskapitel med Måltidskalas då kosta avsevärt mer än vad vi i dag pungar ut med.

DSM Henrik Mickos berättade initierat om 1700-talets dryckesvanor. Han konstaterade bland annat att en PB-middag kunde bestå av 15-20 skålar!

Under kvällens sista föredrag berättade Br Mats Hayen om bakgrunden till initieringsriter och symbolhandlingar i Arbetsgraderna. Därefter var det dags för medaljutdelning, tacktal av Arbetsgradernas Ordförande Hans Westberg samt vackrast tänkbara final på kvällen i form av Brr Carl Håkan Essmars och Christer Alexanderssons version av Fredmans epistel nr 82 Vila vid denna källa.

Text: Michael Masoliver
Foto: Janne Skårstedt