Käre Bröder,

Strax före jul vidtog Folkhälsomyndigheten (Fohm) ett stort antal tillfälliga åtgärder för att bromsa smittspridningen, vilket vi informerade om via e-post till samtliga Bröder 2021-12-23.

Informationen finns även på Moderlogens hemsida, se https://moderlogen.parbricole.se/

I dag, måndag 10/1, har statsministern hållit en presskonferens där även socialministern samt representanter för Fohm och Socialstyrelsen deltog. I korthet meddelades att man, på grund av den mycket brant stigande smittspridningen de senast veckorna, nu inför ett antal skärpningar av restriktionerna. Åtgärderna gäller tills vidare och avses omprövas var 14:e dag och avslutas så snart det är möjligt, men bedömningen just nu är att de kan förväntas gälla i åtminstone fyra veckor.

När det gäller PB kan särskilt nämnas att det tidigare beslutade taket på högst 50 personer vid uthyrning av lokaler för privata sammankomster nu sänks till högst 20 personer. Vidare införs ett nytt allmänt råd införs med innebörden att vuxna bör begränsa antalet kontakter inomhus och avstå från middagar och fester. För en samlad information om alla de nya åtgärderna hänvisas till Fohm:s hemsida, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19/

Utöver vad som meddelats 23/12 har DHS därför beslutat att endast interna möten (styrelsemöten, repetitioner, etc.) med högst 20 deltagare får hållas i Stamhuset fram till och med söndagen den 13 februari. Vi påminner också om vad statsministern meddelat om att var och en måste tänka över vad som är absolut nödvändigt och vad som kan undvikas eller flyttas fram. Vi erinrar också om möjligheten att använda sig av digitala möten när så är lämpligt.

Vi återkommer med ytterligare information så snart vi vet om/när de nu införda restriktionerna upphör, förändras eller förlängs.

Vi kommer att särskilt meddela företrädare för våra Talang- och Aktivitetsgrupper som därefter får informera berörda Bröder inom respektive grupp.

Broderligen

Henrik Mickos, Stor-Mästare

Christer Alexandersson, Deputerad Stor-Mästare

Ulf Tivéus, Stor-Kansler