Käre Bröder,

Som vi utlovade i mailmeddelande den 10/1, återkommer vi här med information med anledning av regeringens senaste presskonferens och den fortsatta utvecklingen av Coronapandemin.

Pandemin fortsätter och det är oklart när vi når toppen. I detta läge har DHS efter kontakt med smittskyddet därför följande ändringar av graddatum m.m.:

  • Grad II den 12/3 flyttas till senare datum. Vi återkommer om det.
  • RGK den 29/1 är flyttad till den 8/4
  • Vinterbalen den 19/2 är flyttad till den 27/8
  • Nuvarande restriktioner för verksamhet på Stamhuset förlängs till den 13/3

Vi avser återkomma med nya besked vid månadsskiftet februari/mars

Broderligen

Henrik Mickos                        Christer Alexandersson                             Ulf Tivéus

Stor-Mästare                           Deputerad Stor-Mästare                            Stor-Kansler