Käre Bröder,
Som ni säkert alla hört vidtar Folkhälsomyndigheten (Fohm) nu ett stort antal tillfälliga åtgärder för
att bromsa smittspridningen. För PB:s del är många av de skärpta förskrifterna av intresse, men i
synnerhet den omständigheten att Fohm har hemställt till regeringen att fatta beslut om bland annat
krav på tak på högst 50 personer vid uthyrning av lokaler för privata sammankomster. Många av de
åtgärder som Fohm nu vidtar, såväl som det ökade smittläget i allmänhet, har föranlett DHS att vid
ett extrainsatt styrandemöte i går besluta följande beträffande Moderlogens grader och annan
verksamhet under januari och februari.

• RGK den 29 januari kommer att senareläggas, preliminärt kommer den att hållas i samband
med RSK i april. Ytterligare information kommer att kommuniceras längre fram när vi vet
mer om smittläget, tillgång till lokaler, m.m.

• När det gäller Arbetsgradernas aktiviteter NOIWAK och En Durchseende Betraktelse i
januari, kommer Arbetsgraderna inom kort ta ställning till om och hur dessa kan genomföras
och meddela alla berörda.

Vinterbalen den 19 februari skjuts framåt. Avsikten är att i stället genomföra en Vårbal i
slutet av maj/början av juni.

• Beträffande övriga aktiviteter av Talang- och Aktivitetsgrupper under januari/februari
kommer dessa själva att informera berörda Bröder.

• För aktiviteter i Stamhuset går vi nu tillbaka till tidigare begränsningar, dvs. högst 33
personer i Riddarsalen och högst 25 personer sittande på Vinden.

Vi avser att återkomma med ytterligare information omkring den 1 februari, eller tidigare om det
skulle bli aktuellt. Till dess vill vi Styrande sända våra varmaste hälsningar till alla Bröder inför juloch
nyårshelgerna med förhoppning om att dessa trots omständigheterna ska kunna firas på ett så
bra sätt som möjligt.

Broderligen

Henrik Mickos                         Christer Alexandersson                             Ulf Tivéus
Stor-Mästare                           Deputerad Stor-Mästare                           Stor-Kansler