Lördagen den 22 november hade Par Bricoles kör Den Bacchanaliska Kören (DBK) ett mycket speciellt framträdande. Kören var engagerad att sjunga i samband med Tunnelloppet, och platsen i Norra Länken var vid en utsmyckning som är gjord med tanke på Hagaparken, fjärilar och Bellman. Passande nog så framförde DBK ett antal Bellmansånger under nästan fyra timmar. Denna maratonsjungning dirigerades förtjänstfullt av Vice Koralintendenten Olle Plamqvist. För att inte rösterna skulle bli allt för trötta delades kören upp i två ”arbetslag” – Kör I och Kör II. Dessa gjorde ungefär hälften var. Vid scenen vände 35 000 löpare för att springa banan tillbaka, och en speaker talade om vilka som framförde dessa ljuvliga toner. Aldrig har väl DBK sjungit för så många, även om var och en bara kunde njuta av några takter åt gången. Att intermezzot var uppskattat kunde sångarna förstå av alla vinkningar, applåder och hurrarop från löparna.

6840

6846