Under sina 31 år inom PB har Br Lars Törvall fotograferat många högtidliga stunder. Därutöver har han digitaliserat och katalogiserat hela bildarkivet med fotografier från 1895 och framåt. Den 1 juli fyller han 75 år och går i bricolistisk pension.

1988 upptäckte Br Lars Törvall i en kallelse till en grad att PB sökte en Ordensfotograf. Han hade fotograferat i många år och bestämde sig för att söka. Det handlade i första hand om att dokumentera större begivenheter som Barbara, Vårhögtidsdagen och Bellmandagen, fick han veta.

PB bjöd på måltiderna, minns han, och skulle även stå för materialkostnader som film, papper och annat.

– Visst var det trevligt med maten. Men utgifterna lät jag mitt eget bolag ta hand om. Under alla år har jag bara debiterat PB vid tre tillfällen. Det är så jag har uppfattat mina ridderliga plikter.

Med tiden blev också uppdragen fler, berättar han. Till exempel fick Lars det ärofyllda uppdraget att fotografera Stormästarporträttet av dåvarande SM Esso Forselius. Samtliga tidigare Stormästare hade blivit avbildade i olja, berättar han.

– Det här är en av de saker som jag är allra mest stolt över under mina år i PB. Esso var väldigt nöjd med resultatet, och senare fick jag också uppdraget att fotografera SM Pino Pilotti. Båda porträtten hänger i Stamhuset.

I samband med Vårhögtidsdagen 1993 blev Lars utnämnd till Ordensbildarkivarie. Kort därefter blev han anvisad ett utrymme i Bellmanhusets källare med två garderober fulla med kartonger, pärmar, glasplåtar och album med negativ.

Det blev startskottet till storartad kulturgärning av sällan skådat slag. Fram till hösten 2014 ägnade Lars många lediga stunder åt att skanna och katalogisera hela Moderlogens bildarkiv från 1895 och framåt.

Totalt rörde det sig om mellan 2 000 och 2 500 fotografier, inklusive 150 glasplåtar, som nu finns bevarade digitalt. Det betyder bland mycket annat att ovärderliga bilder från PB:s historia har blivit tillgängliga för årsböcker, jubileumsskrifter och webben.

En skatt för framtiden, som Lars uttrycker det.

– De här bilderna levandegör historien, anser jag. Att kunna se tillbaka och minnas är roligt och rörande om vartannat, men bilderna kan också vara värdefulla för forskarvärlden framöver. Vem vet vad kommande generationer kommer att intressera sig för.

Det ursprungliga bildarkivet tar numera upp mellan sex och sju hyllmeter i ett plåtskåp på PB:s kansli.

– Men på sikt måste det här till Stadsarkivet, säger Lars. Det här är en kulturskatt som vi måste bevara till eftervärlden. Som tur är har jag fått en kanonduktig efterträdare i form av Br Anders Elerud. Det är svårt att hitta en duktigare och mer initiativrik kille. Vi har haft ett jättebra samarbete som nu fortsätter efter att jag har gått i pension.

Text: Br Michael Masoliver
Foto: Christina Törvall

PB-Broder sedan 1984
Namn: Lars Törvall.
Grad: Riddare av Gyllene Korset.
Aktuell som: Tidigare Ordensfotograf och Ordensbildredaktör som fyller 75 år den 1 juli och gick i bricolistisk pension i samband med Vårhögtidsdagen.
Medlem i PB: sedan 1984.
Bor: Ekerö.
Familj: Hustrun Christina samt två barn och åtta barnbarn.