Vid en högtidlig ceremoni i anslutning till Moderlogens årsmöte lördagen den 9 maj installerades Br Henrik Mickos som ny Deputerad Stormästare för Det Lysande Sällskapet Par Bricole. Arbetsgradernas tidigare Ordförande ersätter Br Hans Gentzel, som har varit Deputerad Stormästare pro tempore sedan 2014.
Text: Br Michael Masoliver
Foto: Br Anders Elerud