Varje år den 26 juli hyllas Carl Michael Bellman (1740–1795) vid Bellmansro på Kongl. Djurgåden. Där under ekars grönska, avtäcktes samma dag 1829, på Sällskapet Par Bricoles initiativ, en byst till minne av vår nationalskald.

Bysten var skapad av Johan Niclas Byström och både Bellmans änka, Lovisa Fredrica, och dåvarande kungen Karl den XIV Johan samt en stor folkmassa närvarade vid den högtidliga händelsen. Traditionen med högtidlighållandet av Bellmans minne vid Bellmansro har, har sedan dess fortsatt och nu med andra ord pågått i 190 år.

C.M. Bellman var den förste Ordensskalden i Sällskapet Par Bricole, och högtidligheten har traditionsenligt sedan dess förts vidare av Par Bricole. Nuvarande Stormästaren Henrik Mickos nedlade en vacker krans till minne och högtidlighållandet av vår skald.

Förutom kransnedläggandet underhölls de många åskådarna av både hornkvartetten från den Bacchanaliska Musiken och av Den Bacchanaliska Kören (DBK), Sveriges äldsta manskör. Par Bricoles Storkanslär Ulf Tivéus, höll högtidstalet till Bellmans minne och berörde däri på ett muntert och kunnigt sätt, skattesituationen på Carl Michaels tid. Skatter är skatter, men med dagens mått kan man ändå tycka att dåtidens skattepress var ringa jämfört med dagens situation, men icke desto mindre brydsam för broder Bellman.

Ceremonin vid bysten avslutades med sedvanlig allsång av Fredmans epistel N:o 82, eller oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads frukost en sommarmorgon i det gröna. Eller kanske mer populärt refererad till som Vila vid denna källa!

Efter hyllningen vid Bellmansro tågade deltagarna till Restaurang Hasselbacken där hyllningen fortsatte med en utsökt middag kompletterad med många munviga tal och uppträdanden, samt förstås uppskattade uppträdanden från bl.a. både Den Bacchanaliska Kören och Den Bacchanaliska Musiken. Det var en härlig solig dag och underbar varm kväll, och det hela kunde inte ha varit mer lyckat.


Kortege från Hasselbacken till Bellmansro med Hans Nystedt, Malcolm Olow och Sune Bolin i täten.


Lekarna Hans Nystedt och Sune Bolin underhöll i parken på Hasselbacken, dagen till ära med kvinnlig förstärkning av sången genom Helena Nystedt.


Par Bricoles Stormästare i Moderlogen Henrik Mickos genomförde den sedvanliga kransnedläggningen.


2019-års hyllningskrans för högtidlighållandet av vår första Ordensskald i Par Bricole.


Högtidstalet till Carl Michael Bellmans ära hölls av Storkansler Ulf Tivéus.


Den gästande sånggruppen Magpies från Västergötland, underhöll med ljuvlig skönsång under middagen. Gruppen består av Carina Berggren, Karin Hermansson, Ragnhild Johansson, Anette Landenmark-Karlsson, Cecilia Linderoth, Eva Lindström och Helena Pettersson.

Många fler bilder från årets högtidsdag finns på medlemswebben parbricole.se/medlem

Text & Foto:
Anders Elerud
Ordens-Bildredaktör

Kontakta gärna redaktionen med nyhetstips eller synpunkter på Parbricole.se, på e-postadressen michael.masoliver@gmail.com