Den Bacchanaliska Kören (DBK) gemensamt med Den Bacchanaliska Musiken (DBM) från Moderlogen i Par Bricole bjöd på en fantastisk Vårkonsert i Skeppsholmskyrkan 10:e maj.

Sveriges äldsta manskör under ledning av Ian Plaude inledde kvällen så som sig bör på en vårkonsert med den välkända Vintern rasat ut. (Egentligen heter sången Längtan till landet, med text av Herman Sätherberg och tonsatt för manskör av Otto Lindblad redan 1839). Kören fortsatte sedan med J. L. Runebergs Sköna maj välkommen och Glad såsom fågeln, den senare också med text av Herman Sätherberg och musik av prins Gustaf. Därefter var vårstämningen så att säga säkrad, trots att regnet hängde i snål nordanvind utanför den gamla korskyrkan på Skeppsholmen.

Skeppsholmskyrkan, som egentligen hette Karl Johans kyrka ända fram till den avsakraliserades i början av 2000-talet. Den numera profana byggnaden heter idag Eric Ericsonhallen och är en otroligt ändamålsenlig och vacker konsertlokal. Den är ritad av bröderna Blom, som också hade bilverkstad (?) i Köpingstrakten eller om det var tvärt om eller inte alls, och invigdes 1842. Synbarligt byggd med Pantheon i Rom som förebild med dess centrala kupol. Allt detta och mycket mer därtill förtäljde oss kvällens munvige och mycket underhållande konferencié, den Deputerade Stormästaren emeritus Hans Gentzel.

Den Bacchanaliska Musiken framförde sedan som speciell hyllning till Hugo Alvén 150 år det festkantat kallat Uppsala rapsodin som Alvén skapade till firande av Carl von Linnés 200-årsminne i början på förra seklet. Efter hornkvartetens stämningsfulla inledning på rapsodin så kom ett pärlband av välkända stycken med bland annat Studentsången som återkommande tema. Michael Schlyter dirigerade skickligt sin orkester genom detta vackra och pampiga musikaliska arrangemang.

Kören sjöng sedan om Johansson i Hugo Alvens Roslagsvår följt av Jungfrun som gick i ringen och om krusmyntan i Uti vår hage och flera andra folkkära sånger.

Efter den helsvenska Alvénska inledningen på konserten framförde DBM tillsammans med DBK verk av Carl Orff som en speciell hyllning fyrtio år efter hans bortgång.

Som final fick vi höra Giuseppe Verdi välkända stycken Smidessången ur operan Trubaduren och Fångarnas kör ur operan Nebukadnessar. Formidabelt framfört av den Bacchanaliska kören och musiken tillsammans under ledning av dirigent Leif Karlsson.

 

Stilstudie av våra fantastiska dirigenter: Fr.v Ian Plaude, Michael Schlyter och Leif Karlsson

Som sista nummer bjöd kören på O, hur härligt majsol ler (även känd som Majsång) med svensk text av Carl Wilhelm Böttiger.

En helt igenom välkomponerad och väl genomförd konserten med skickliga musiker, körmedlemmar och dirigenter bjöd den fulltaliga publiken på en oförglömlig vårupplevelse.

Text och foto: Anders Elerud, Ordens-Bildredaktör

 

Lyssna här på Smidessången ur Verdis opera Trubaduren. Inspelad under vårkonserten 2022-05-10.