Stockholm i december 2022

Broder i Par Bricole!

Årsskiftet närmar sig och arbetet med att sammanställa nästa Årsbok har inletts. Som bekant innehåller Årsboken mycket läsvärt, bland annat Stormästarens berättelse, Bellman- och Barbaratalen, uppgifter om styrande, ämbetsmän och talanggrupper, medlemsmatrikel och mycket annat. Och detta tillsammans med ett omfattande bildmaterial från året som gått!

Det kostar en hel del pengar att trycka och distribuera Årsboken. För att klara finansieringen försöker vi i första hand sälja annonser. Men inkomsterna av annonsförsäljningen täcker endast en del av produktionskostnaderna. Hör du till Bröder som kan medverka med en annons i Årsboken? Passa på att utnyttja möjligheten! Annonsprislista finns på sid 2 av detta brev.

Årsbokens Vänner
Ett stort antal Bröder i PB har valt att på ett personligt sätt stödja arbetet och bidra till att täcka produktionskostnaderna. Mången Broder kan varje år titulerasig Årsbokens Vän. Tillsammans med annonsintäkterna gör deras generösa bidrag att Årsboken till stor del eller helt och hållet kan bära sina egna kostnader.

Vi inbjuder nu Dig käre Bror åter till medverkan genom en insats på endast 200 kronor, vilken dokumenteras genom att Ditt namn finns med på sidorna under rubriken Årsbokens Vänner.

Vi hoppas att Du vill hörsamma vår vädjan genom en inbetalning till PB:s plusgirokonto 15 14 05-8. Ange Årsbokens Vänner och glöm inte Ditt namn. Materialet sammanställs i början av januari 2023 och vi behöver Ditt bidrag före den 31 januari 2023 för att var säker på att kunna få med Ditt namn bland Årsbokens Vänner.

Att trycka Årsboken i färg medför höga kostnader men också en produkt av högre kvalitet. Vi hoppas därför att Du, liksom andra Bröder, vill medverka tillatt stötta produktionen av vår Årsbok.

Klang!
Patrik Syrén, OIM
Matrikelredaktör i Årsbokskommittén.

Årsboken
Frekvens 1 gång/år utgåva i februari/mars 2023Upplaga 1 200 ex Annonsmaterial ska vara redaktionen tillhanda senast den 20 januari 2023

Tekniska data och annonspriser (SEK)
Format (B x H) 1 färg (svart)
Insida omslag 124 x 186 mm 4 000
1/1-sida 124 x 186 mm 3 600
1/2-sida 124 x 90 mm 2 0004-färg6 2005 2003 400
1/4-sida 57 x 90 mm 1 200
1/4-sida 124 x 40 mm 1 200

Arbetsgång
Beställning skickas till annonsackvisitör Bo Lingserius eller Wilhelm Tham
Faktura skickas till annonsören.
Annonsmaterial skickas till Nalle Malmborg
Kontaktuppgifter nedan:

Förfrågningar, annonsbokningar:
Bo Lingserius, OA-ör
bo@remaxsverige.se
070-723 10 40

Eller

Wilhelm Tham, vOA-ör
wilhelm@thamstorp.nu
0707-47 11 12

Annonsmaterial skickas till:
Nalle Malmborg, vOGraf
nalles.grafiska@gmail.com
0707-89 14 13

Övriga frågor kan ställas till:
Patrik Syrén, OIM
och Matrikelredaktör
patrik.syren@lavache.se
0730-74 66 30