I oktober utnämndes Broder Sten Kansbod till Hederskommendör efter 25 års medlemskap och många förtjänstfulla insatser för Par Bricole, som till exempel Ciceron på Stamhuset under tio år.

Kalenderbitaren Sten uppskattar att han gjort ungefär 225 kanslivisningar (specialvisningar) för olika besöksgrupper från olika föreningar, företag mm under 1999-2009, vilket motsvarar en inkomst för Par Bricole på cirka 500 000 kronor. För Sten personligen fungerade visningarna dessutom som en form av rehabilitering efter en tidigare stroke.

Vid visningarna fokuserade Sten på tre ämnen: Bellmans tid, Bellman själv och Par Bricole. De vanligaste frågorna från besökarna gällde hur folk hade det på Bellmans tid och hur Bellman var som person. Mer sällan kom frågor om till exempel Ulla Winblad.

Sten har många trevliga minnen från sina visningar men speciellt en visning sticker ut. I en besöksgrupp fanns det en blind man som visade sig vara en släkting i rakt nedstigande led till Broder Lars Hjortsberg som var Stormästare i Par Bricole i början av 1800-talet.

När mannen ombads av sina medföljande kamrater att ställa sig bredvid ett porträtt av sin anfader (i det Westerstrandska rummet) så kunde alla tydligt se att mannen var mycket lik sin anfader. När mannen i fråga återkom igen vid en senare visning så utbrast mannen efter visningen: ”Det är härligt att höra dig Sten berätta om min anfader”. Ära den som äras bör!

Text: Lars Sundelind