Bild: Styrande Mästaren Hans Gillgren i Sundsvalls Par Bricole har just emottagit denna skvader av 1.OM John Josefson i den besökande delegationen från Moderlogens Arbetsgrader.  Foto: Jan-Åke Olsson

Sundvalls Par Bricole firade Moster Barbara lördagen den 28 november. 18 förväntansfulla Ämbetsmän ur Moderlogens Arbetsgrader hade tagit tåget och slöt upp till firandet. SJ-resan gick som i fornstora dagar (på tid) och humöret var på topp redan innan Barbaraprocessionen gjort sin entré.

Sundsvalls PB tog vänligen emot och i procession och podium tronade inte mindre än tre gästande RGK:are. Vad som sedan timade i Kapitelsalen kan vi naturligtvis inte avslöja, men ett besök hos Sundsvalls PB anbefalles varmt. En stor del av besökarna hedrades med Sundsvalls besöksmedalj – för den flitige besökaren Br Björn Håkansson handlade det dessutom den högsta valören.

Årets Barbaratal vanns på bortaplan av Moderlogens 1:e Ordningsman. Under Måltidskalaset introducerade Ceremonimästaren samtliga talare med ett litet rim, vilket ytterligare satte guldkant på kvällen.

De kraftigaste aplådåskorna revs ner då Br John Josefson skänkte Sundsvallsbricoleriet en skvader. Fabeldjuret skvader är ju central i de lokala ordenslegenderna. Bland annat återfinns det på många av Sundsvalls PB:s medaljer varav den i guld nu tilldelades donatorn.

Kvällen avslutades i den källarpub (Tre Förgyllda Svin) som disponeras. Här pågick muntra upptåg med sång, enkel vickning och pokalers uttömmande till inbördes aktning och förtroende intill långt efter midnatt. En smula mattare i pälsen gick så resan i retur till huvudstaden. En mer väldekorerad skara Bröder har kanske aldrig lämnat Sundsvall.