Efter två veckors renovering kunde Moderlogens vackra väggur på tisdagen hängas tillbaka på sin plats i Stamhusets kungsrum. På plats vid upphängningen fanns tidigare slottsurmakaren Kjell Pettersson, som ansvarade för renoveringen, urmakaren Eric Read, Br Niclas Wallin och Br Stefan Skagerberg, som var den som tog initiativ till och beställde renoveringen av vägguret.

Sakkunniga har tidigare kunnat konstatera att vägguret i Kungsrummet sannolikt konstruerades i mitten av 1600-talet. Hur uret hamnade i Moderlogens ägo är emellertid höljt i dunkel. Upplysningar härom mottages därför tacksamt!

Läs gärna mer om vägguret och dess historia i nästa nummer av Evoe, som utkommer i slutet av mars 2017.

Text och foto: Michael Masoliver