Lördagen den 19 maj samlades ett 20-tal hugade och fria Ämbetsmän i Arbetsgraderna från Moderlogen och Dotterlogerna för ett specialkomponerat program präglat av bricolistisk historia. Det blev en dag i Hufvudstadens hjärta och Arbetsgradernas hägn, fylld av bricolistiskt ljus och broderlig värme.

Dagen inleddes med ett informellt gemyt på Källaren Kejsarkronan (numera Pickwick’s Bar i hörnet Drottninggatan/Fredsgatan, mellan Tegelbacken och Kgl Operan), en gång stamlokus för Stadens Ordensbröder och däribland vårt Lysande Sällskaps instiftare.

Det var tillika platsen för C.I. Hallmans legendariska parentation över Gottfried Sackenhielm år 1777. Därifrån guidades vi i allehanda bricoliana via Kgl Operan och Kgl Slottet fram till Riddarhustorget, där vår och Vitterhetens käre Broder Mats Hayen särskilt presenterade Sackenhielms öden och äventyr närmare.

Vi guidades sedan vidare genom den Gamla Staden, i fotspåren efter vår förste Ordensskald och över allt älskade Broder C.M. Bellman, av ingen mindre än vår och Konsternas käre Broder Bengt Jonshult.

Andra intressanta platser som passerades var Riddarhustorget, Bollhuset, Börshuset, Nummerlotteriet och G:a Stadshuset.

Vår promenads upplysande underhållning nådde sitt mål i vårt älskade Stamhus uppå Söders trivsamma höjder, där våra Gudabenådade och kära Bröder Providörer hade dukat borden dignande med allehanda läckerheter, som dDansk landgång och hemplockad rabarber i sommarkompott samt omsorgsfullt utvalda drycker, däribland champagne, nubbe och Roslagspunch, för vårt fortsatta muntra umgänge i glada Bröders lag!

Tack allesammans – och inte minst Mats Hayen och Bengt Jonshult för en utomordentlig guidning och underhållning, Gabriel Edström för roliga visor och Roberth Strand för ett dignande bord.

I sanning en upplysningens förbrödrande pingstafton att minnas!

Arrangör
Magnus Iversen, CM,
som också svarade för text och foto.