silverbalen2
Stora Silverbålen. Fotografi: Jan Skårstedt 2011.

En av Par Bricoles viktigaste klenoder är Möllenborgs stora silverbål. Ända sedan invigningen på 1832 års Barbarabal har den praktfulla silverpjäsen haft en framträdande plats inom den bricolistiska traditionen. 

Första gången som den stora silverbålen användes ceremoniellt inom Par Bricole var vid Barbaradagen den 4 december 1832. Tidigare hade en bål av porslin använts vid tillagningen av Barbaras bål. Nu fick dåvarande Stormästaren Pehr Westerstrand samt övriga församlade tillgång till en rejäl silverbål, tillverkad av guldsmeden Gustaf Möllenborg och ritad av Carl Gustaf Blom Carlsson.

Boken Sällskapet Par Bricole från 1946 berättar om invigningen: ”Sedan de Styrande Mästarne och Stor Officianterna ’uttömt en pokal’, uppmanades Bröderna av alla grader ’smaka de ljufliga safterne, hvilka under klingande Fanfarer, i rundeliga Portioner intogos, och i förening med skenet från den heliga Lampan med lysande färger målade Brödernes kinder’.”