palmstedska2_580
Palmstedtska kannan
Fotografi: Jan Skårstedt 2011.

Ett av flera föremål i Par Bricoles samlingar med anknytning till Carl Michael Bellman är den dryckeskanna av masur som inom Sällskapet är känd under namnet den Palmstedtska kannan. 

Enligt traditionen ska Bellman ha druckit ur kannan under sina besök hos stadsarkitekt Eric Palmstedt, som var skolkamrat och nära vän till den store skalden.

Dryckeskannan gick senare i arv till arkitektens son Carl Palmstedt, och först vid dennes bortgång 1870 fick Par Bricole möjlighet att förvärva klenodien från sterbhuset. Inuti kannan, som är tillverkad i Norge 1772, finns små pinnar som markerar hur långt varje klunk borde gå.