Grad II och III, lördagen den 24 september

Grad 1, lördagen den 29 oktober