Vårhälsning från Den Bacchanaliska Kören och Den Bacchanaliska Musiken!

 

Den Bacchanliska Kören & Musiken har i år inte möjlighet att ge en vårkonsert ”live”,
då bl.a DBK arbetar med förberedelser inför en konsertresa till Italien och tillsammans med DBM en julkonsert i december. Mer om julkonserten längre fram.

Men, DBK och DBM bjuder i vart fall här på ett smakprov från vårkonserten 2022 som en vårhälsning.

Konsertprogrammet då bjöd på;
SÅNGARHYLLNING TILL VÅREN . SOMMARTONER . VÄRLDSKÄNDA VERK FÖR KÖR OCH ORKESTER . NATIONALROMANTISKA KLANGER . OPERA

Konsertprogrammet hade skapats med utgångspunkt från traditionell manskörssång som hälsning till våren, men också 2022 med en speciell hyllning till Hugo Alfvén 150 år. Han räknas som en av Sveriges allra främsta tonsättare med musik från den sena nationalromantiken. Många av hans kända titlar finns i DBK:s stamrepertoar. Alfvén kompositioner bjöds det på till hans ära bl.a. med Uppsala rapsodi op. 24 framförd av Den Bacchanaliska Musiken.

En annan uppmärksammad kompositör är Carl Orff som gjorde sitt genombrott med kör- och orkesterverket Carmina Burana som bygger på dikter från 1100- och 1200-talet. Ett musikaliskt kraftfull verk med totalt 25 satser. DBK och DBM framförde några av dessa till minne av Carl Orff 40 år efter hans borgång. C. Orff var också influerad av den italienske kompositören Claudio Monteverdi som påstås ha skapat de första operorna, vilket inspirerade till opera i DBK och DBM:s vårkonsert. Dirigenter i förekommande ordning: Ian Plaude, Michael Schlyter och Leif Karlsson.

Klicka på länken nedan för att lyssna .

Klang!

 

Text: Jan Hinds, ODBK
Foto: Anders Elerud
Film: Jonny Jensen
Ljud: Peter Berggren