Käre Broder ifrån norr
Låt ej din strupa bliva torr
Fukta den i vänners lag
Till balen anmäl dig idag

Käre broder ifrån söder
Du vars hjärta alltid glöder
För att ge din dam svängom
Till vår Vinterbal då kom

Käre Broder ifrån väst
Du traditionen känner bäst
Ta med din dam och gläd din själ
Till balen dig idag anmäl

Käre Broder ifrån öst
Från mörkret söker du väl tröst?
Så kom till varm och upplyst sal
Ta med din dam på Vinterbal

***

Arbetsgraderna i Par Bricoles moderloge har den stora nöjet och äran att bjuda in samteliga Par Bricoles Bröder och deras Kärälskeliga till Vinterbal den 11 februari.

Platsen för denna lysande tilldragelse är Münchenbryggeriets Mälarsal på Söder Mälarstrand i Stockholm. Detaljerad information finns i den bifogade inbjudan.
Bröder från Göta, Vänersborg och Borås anmäler sig lättast genom att sända en epost med ärenderaden ”Anmälan Vinterbal 23” till moderlogens kansli på e-post sthlm@parbricole.se

I e-postanmälan ska framgå den anmälda broderns namn, loge och grad samt gästande kärälskeligas namn.

Bröder från övriga loger anmäler sig enligt instruktionen i tidigare utskick. Vid eventuella frågor hänvisar vi till Moderlogens Kansli
sthlm@parbricole.se alt. på telefon 08 – 644 64 66

Varmt välkomna till Stockholm och

Broderligen

Magnus Ljungkvist

Ordförande
Arbetsgraderna moderlogen